Programi

Glasbena šola Nova Gorica izvaja programe osnovnega glasbenega in plesnega izobraževanja, kot jih predpisuje Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Programi se med seboj razlikujejo glede na vsebino ter starost otrok. V prostorih matične šole v Novi Gorici se izvaja vseh pet programov, na podružnični šoli v Šempetru pri Gorici pa programa glasbene pripravnice ter glasba. Splošnemu glasbenemu izobraževanju najmlajših sta namenjena programa predšolska glasbena vzgoja ter glasbena pripravnica. Program glasba obiskujejo vsi, ki si želijo naučiti igranja glasbila oziroma petja. Mladim baletnikom je namenjen program plesne pripravnice, ki se nato nadaljuje v program plesa. Pogoj za vpis v programa glasba in ples je uspešno opravljen preizkus glasbene nadarjenosti, medtem ko vpis v ostale programe ni pogojen s preizkusom nadarjenosti. V spodnji tabeli so navedeni in opisani vsi programi.

dostopnost